Contact

CONTACT

 

 

Er vinden binnen de intakefase  een aantal gesprekken plaats waarin de hulpvraag en de klachten besproken en uitgediept worden en ook diagnostiek plaastvindt. Afsluitend vindt er een  adviesgesprek plaats waarin de behandelafspraken worden gemaakt en altijd afstemming wordt gezocht over de inhoud en de vorm.

 

Alle door mij aangeboden diagnostiek en behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar. Er zijn contracten gesloten met alle verzekeraars voor specialistische zorg. Uw eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend.

Een verwijsbrief van de huisarts voor specialistische zorg is noodzakelijk.


U kunt ook bij mij terecht voor onverzekerde zorg (zelf betalen) Hiervoor is geen verwijsbrief noodzakelijk. U krijgt maandelijks een factuur en kunt deze niet declareren bij de verzekeraar. Het uurtarief is 130 euro per uur.

 

Voor kaart en route naar adres: www.routeplanner.nl of googlemaps.

Patienten die bij mij in zorg zijn kunnen mij bellen tijdens mijn telefonisch spreekuur tussen 8.30 en 9.00 op 0650120344


adres:

Kuzumerweg 26

9862 TC Sebaldeburen

 

 

Bij klachten over uw behandeling hoor ik dat graag persoonlijk van u zodat er een passende oplossing gezocht kan worden.


Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP.

In het klachtenreglement in mijn praktijk aanwezig leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.

 

Er wordt door mij gebruik gemaakt van routine outcome measurement (effectmeting) en klanttevredenheidsonderzoek

gedurende de behandelingen.

 

Er is een privacyreglement conform AVG aanwezig en kunt u zonodig bij mij opvragen.

Alle gegevens door u met mij gedeeld vallen onder het medisch beroepsgeheim.

 

Het GGZ kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en in mijn praktijk aanwezig. Gegevens over onder andere waarneming en samenwerking staan hierin beschreven.