Leertrajecten en intervisie


Supervisie en intervisie


De krachtenvelden (werk, prive, maatschappelijk) kunnen soms overweldigend zijn in de tijd waarin we leven.

Een steun in de rug of iemand die met afstand op betrokken wijze meedenkt kan helpend zijn.

Vanuit mijn verschillende opleidingen en mijn ervaring gebruik ik verschillende invalshoeken die zoveel mogelijk aansluiten bij de fase en de situatie van mijn gesprekspartner.

MIjn aandacht ligt op het bevorderen van veerkracht door vergroten van persoonlijk en interpersoonlijk inzicht, bewustzijnsvergroting en leren vergroten van de geestelijke en lichamelijke mogelijkheden om tegenslagen en veranderingen op te vangen en te doorleven.  


Een belangrijke bron van inspiratie zijn voor mij de woorden van Franciscus van Assisi.

GEBED OM KALMTE

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Om één dag tegelijkertijd te leven.
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.


Lezingen/workshop:

Af en toe geef ik ook lezingen of workshops over uiteenlopende onderwerpen.

Ik vind dit leuk om te doen. U kunt mij hier ook voor vragen.

De laatste themas waren, veerkracht hoe doe je dat ? en Schemas en  hulpverleners.


Bij belangstelling kun u contact met mij opnemen; info@annelos.nl