Lezingen & Workshops


Sinds dit jaar stel ik mezelf ook beschikbaar voor lezingen of toerusting.

Ik geef graag voeding aan groepen en professionals (in de zorg) vanuit mijn visie, ervaring en kennis over Veerkracht.

De basis vormt het biopsychosociale model. Het gedachtengoed van schematherapie is daar heel goed in te passen.

Hoe blijf je staande in de dynamiek van deze tijd waarin er vanuit allerlei hoeken de druk lijkt toe te nemen?

De krachtenvelden lijken soms onveranderbaar en hoe ga je daar mee om?

Door mijn persoonlijke en werkervaring kan ik meevoelen waar professionals mee te dealen hebben. Visie op Toerusting


Het doel van mijn toerusting is om (duurzaam) lichamelijk, geestelijk en mentaal bewustzijn te vergroten en te versterken, waardoor het leven weer lichter en avontuurlijker wordt in plaats van een bedreiging.

Het leven wordt weer LEVEN in plaats van OVERLEVEN.

Er kan dan meer balans en vrijheid ontstaan ondanks de bewegingen, druk of tegenslagen vanuit jezelf, werk of de omgeving.

Er ontstaat persoonlijke GROEI. 


Ik werk vanuit het biopsychosociale model en het schematherapeutisch kader, wat een bekende richting is binnen de psychotherapie. (www.schematherapie.nl)

MIjn aandacht ligt op duurzame verandering en aanvaarding, waardoor een liefdevolle beweging kan ontstaan naar vrijheid en innerlijke veerkracht


Een belangrijke basis van mijn visie zijn dan ook de woorden van Franciscus van Assisi.


Schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken


Het leren ontrafelen en bewustworden van je eigen patronen (schema's zijn manieren van reageren) op toegenomen druk en deze leren veranderen of aanvaarden is volgens mij een belangrijke basis van duurzame verandering.

Het uitgangspunt is dat ieder mens geliefd, waardevol en uniek is.

Door naar binnen te kijken, zul je ontdekken dat ieder mens kwetsbaarheden heeft ontwikkelt in zijn/haar leven en daar bewust of onbewust nog steeds vanuit reageert.

Ik wil professionals helpen in het (op milde wijze) vergroten van de bewustwording van eigen unieke kracht, talenten en ook kwetsbaarheden. 

Kwetsbaarheden kunnen een kracht gaan worden voor jezelf en een mooie verandering in gang zetten.

Het helpt om de loep op jezelf te leggen, zodat je beter voor jezelf kunt zorgdragen en beschermen. Dit heeft effect op werk en relaties om je heen.


Naast de psychologische kant wil ik ook praktische (evidence based) handvaten bieden voor herstel op lichamelijk vlak gebaseerd op wetenschappeijk onderzoek. Hoe kun je je stresssysteem verlagen. Wat werkt echt?


Voor lezingen en toerusting over persoonlijke en werkgerelateerde veerkracht, traumagerelateerde issues of schematherapie kunt u contact met mij opnemen via info@annelos.nl of 06-50120344.

Ik denk graag met u mee en werk vraaggestuurd.


In samenwerking met Helen Catsburg en Rianneke Balkenende  (Inter-graal) worden er op maat workshops of trainingen aangeboden.