Leertrajecten en intervisie


Sinds dit jaar stel ik mezelf ook beschikbaar voor cursus, intervisie en leertrajecten voor groepen


Hoe blijf je staande in de dynamiek van deze tijd waarin er vanuit allerlei hoeken de druk lijkt toe te nemen?

De krachtenvelden lijken soms onveranderbaar en hoe ga je daar mee om?


Het doel van de cursus of leertraject is om (duurzaam) lichamelijk, geestelijk en mentaal bewustzijn te vergroten en te versterken, waardoor het leven weer lichter en avontuurlijker wordt in plaats van een bedreiging.

Het leven wordt weer LEVEN in plaats van OVERLEVEN.

Er kan dan meer balans en vrijheid ontstaan ondanks de bewegingen, druk of tegenslagen vanuit jezelf, werk of de omgeving.

Er ontstaat persoonlijke GROEI. 


Ik werk vraaggestuurd en expliciet of impliciet vanuit het biopsychosociale model-'plus' (ruimte voor het onbekende) en het schematherapeutisch kader.

MIjn aandacht ligt op het bevorderen van persoonlijk en interpersoonlijk inzicht, bewustzijnsvergroting en een versteviging van mentale en fysieke mogelijkheden om tegenslagen en veranderingen te doorleven en mogelijk te aanvaarden, waardoor een liefdevolle beweging kan ontstaan naar vrijheid en innerlijke veerkracht.


Een belangrijke bron van inspiratie zijn voor mij de woorden van Franciscus van Assisi.


GEBED OM KALMTE

God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Om één dag tegelijkertijd te leven.
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.


Bij belangstelling kun u contact met mij opnemen; info@annelos.nl


In samenwerking met Helen Catsburg en Rianneke Balkenende  (Inter-graal) worden er op maat workshops of trainingen aangeboden.