Over

Over Anne Los

 

Sinds 2004 ben ik werkzaam als psychiater. Ik houd van mijn werk.

Ik heb gekozen voor het vak omdat ik geinteresseerd ben in mensen en meedenk en steun om los te komen uit beklemmende manieren van denken en voelen.

Ik kijk naar het hele plaatje. Zowel leefstijl als psychotherapie komen aan bod en waarnodig kan medicatie een advies zijn.


Klachten zijn meer dan een diagnose. Ze vormen de uitingen en symptomen die passen binnen de dynamiek van  een levensverhaal.

Soms hebben nare ervaringen te maken met hoe we zijn opgegroeid of wat we hebben meegemaakt. Deze invloeden kunnen nog steeds een grote rol spelen in hoe we in het leven staan.

Met mijn ervaring en kennis bied ik ondersteuning en inzichten om de bewuste patronen te ontrafelen en te herstellen in het dagelijks leven bij de mensen die in mijn praktijk  komen.


Mijn visie is het bieden van professionele en persoonlijke behandeling van mensen vanuit een holistische benadering met respect voor de volledige autonomie van de ander. Ik houd de behandeling het liefst kort en krachtig en wat langer indien nodig.


Naast deskundigheid en toewijding is het vooral belangrijk voor het slagen van de behandeling dat er goed onderling contact is. ( een klik) Daar ligt in het begin van het contact maar ook gedurend de behandeling mijn focus op.


Ieder mens heeft krachten en kwetsbaarheden. Voor beide is een plek voor aanvaarding. Binnen de gesprekken is er focus op herstel van mogelijkheden en vernieuwing en verruiming van denken.

Zingeving en betekenisgeving van het leven zijn essentiele themas in de behandeling. 


Naast psychiater ben ik ook Schematherapeut en ben ik een groot fan en deelgenoot van dit helende gedachtengoed, waar veel ruimte is voor vergroting van het zelfbewustzijn (in relatie tot de ander en de wereld), maar ook voor traumabehandeling en herstelervaringen. 

Ik enthousiasmeer ook graag groepen mensen met mijn kennis en ervaring. Je kunt me ook vragen als spreker.

 

CV

1989 Arts-opleiding Maastricht

1997 Mercy Ships

1997 Medische opvang asielzoekers Zwolle

1997 Opnameafdeling psychiatrie Raalte

1998 Ouderenpsychiatrie Zuidlaren

1999 Specialisatie tot psychiater binnen GGZ Groningen

1999 Kinder en Jeugdpsychiatrie Universitair Centrum Groningen

2000 Stichting Terwille, Verslavingszorg

2003 Behandelcoordinator Forensische Psychiatrie. Mesdagkliniek

2004 Hoofd Volwassenzorg  en psychiater CGGZ Drachten

2010 Lentis Groningen, Crisisdienst 

2010 Start Eigen Praktijk Sebaldeburen

2014 Verslavingszorg Noord Nederland Friesland

2018 De Evenaar, transculturele psychiatrie, Heerenveen

2019 Afronding opleiding Schematherapie.


Lid van:

KNMG, koninklijke Nederlandse maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst

Federatie Medisch specialisten

NVvP nederlandse vereniging voor psychiatrie

Intervisiegroep Noord Friesland Zelfstandig psychiaters

Vereniging Zelfstandiggevestigde psychiaters Friesland

Vereniging voor Schematherapie

Intervisiegroep Schematherapie Friesland


Ingeschreven bij:

BIGregister voor medische beroepen

19047221501

Kamer van Koophandel

01175739

AGB-register

03073096 (praktijk)

03069310 (zorgverlener)

Register Schematherapie.

www.schematherapie.nl       

 

 

 

 

" Owning our story and loving ourselves through that process is the  bravest thing that we will ever do"


Brene Brown