Contact & Financien

 

Alle door mij aangeboden psychiatrische diagnostiek en behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar als er een verwijzing is van uw huisarts voor specialistische GGZ. Er zijn contracten gesloten met alle verzekeraars voor specialistische zorg. Uw eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.


Leertherapie valt onder de onverzekerde zorg (zelf betalen of werkgever) Hiervoor is geen verwijsbrief nodig. U krijgt maandelijks een factuur. Het uurtarief is 150 euro per uur, 110 euro per 45 minuten.


De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte aan de Kuzumerweg 26 in Sebaldeburen.

De ruimte is  rustig en in een landelijke natuurlijke omgeving in het coulissenlandschap van Westerkwartier.

Er is voldoende parkeergelegenheid.


adres:

Kuzumerweg 26

9862 TC Sebaldeburen 

info@annelos.nl

0650120344

 Bij klachten over uw behandeling hoor ik dat graag persoonlijk van u zodat er een passende oplossing gezocht kan worden.

Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP.

In het klachtenreglement in mijn praktijk aanwezig leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.

Er wordt door mij gebruik gemaakt van routine outcome measurement (effectmeting) en klanttevredenheidsonderzoek

gedurende de behandelingen.

Er is een privacyreglement conform AVG aanwezig en kunt u zonodig bij mij opvragen.

Het GGZ kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en in mijn praktijk aanwezig. Gegevens over onder andere waarneming en samenwerking staan hierin beschreven.Patienten die bij mij in zorg zijn kunnen mij bellen tijdens mijn telefonisch spreekuur tussen 8.30 en 9.00 op 0650120344