Contact & Financien

 

Alle door mij aangeboden diagnostiek en behandeling worden vergoed door de zorgverzekeraar, als er een verwijzing is van uw huisarts voor specialistische GGZ. Er zijn contracten gesloten met alle verzekeraars voor specialistische zorg. Uw eigen risico wordt door de zorgverzekeraar met u verrekend.


U kunt ook bij mij terecht voor onverzekerde zorg (zelf betalen) of zakelijke coaching. Hiervoor is geen verwijsbrief noodzakelijk. U krijgt maandelijks een factuur en kunt deze niet declareren bij de verzekeraar. Het uurtarief is 150 euro per uur.


De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte aan de Kuzumerweg 26 in Sebaldeburen. De ruimte en omgeving is landelijk en er is voldoende parkeergelegenheid.


adres:

Kuzumerweg 26

9862 TC Sebaldeburen

 

 

Bij klachten over uw behandeling hoor ik dat graag persoonlijk van u zodat er een passende oplossing gezocht kan worden.

Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP.

In het klachtenreglement in mijn praktijk aanwezig leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten.

Er wordt door mij gebruik gemaakt van routine outcome measurement (effectmeting) en klanttevredenheidsonderzoek

gedurende de behandelingen.

Er is een privacyreglement conform AVG aanwezig en kunt u zonodig bij mij opvragen.

Het GGZ kwaliteitsstatuut is goedgekeurd en in mijn praktijk aanwezig. Gegevens over onder andere waarneming en samenwerking staan hierin beschreven.



Patienten die bij mij in zorg zijn kunnen mij bellen tijdens mijn telefonisch spreekuur tussen 8.30 en 9.00 op 0650120344