Behandelaanbod

Mijn  behandelaanbod is psychotherapie, leertherapie en psychiatrische diagnostiek en behandeling 


Psychotherapie: groep en inividueel.

De vorm van psychotherapie die ik geef is met name schematherapeutisch geinspireerd.

Deze therapievorm is een van de raamwerken om naar jezelf te kijken en zomogelijk te veranderen. Ik vind het een fijne therapievorm met zowel ervaringsgerichte en cognitieve technieken en gebaseerd op inzicht (begrijpen) en herstelervairngen opdoen.

Als je merkt dat je in je leven steeds in dezelfde valkuilen glijdt en het niet lukt om daar grip op te krijgen kun je denken aan schematherapie.

Valkuilen zijn terugkerende manieren van denken, voelen en gedragen, die ontstaan in je kindertijd en op volwassen leeftijd (onbewust) worden voortgezet.

Voorbeelden kunnen zijn dat je andermans wensen altijd boven die van jezelf stelt en je niet goed weet wat jezelf eigenlijk wilt, maar ook dat je ondanks al je maatschappelijk succes en waardering jezelf toch nog steeds ongelukkig voelt, niet tevreden of miskend.  Kom je steeds in relaties of werksituaties terecht die niet goed voor jou zijn en wil je dat veranderen? Dan kan schematherapie een passende therapie zijn.

De groepstherapie geeft ik samen met Helen Catsburg, lichaamsgericht GZ-pscycholoog en traumatherapeut.


Leertherapie (zie apart tabblad)

Leertherapie is een belangrijk onderdeel van de opleiding tot psychiater of psycholoog. Tijdens leertherapie krijg je als zorgprofessionals de kans om je eigen issues en patronen onder de loep te nemen en te begrijpen, zodat je later beter in staat bent om jezelf en de ander te begrijpen in je werk met mensen en teams.

Het is een intensieve en persoonlijke ervaring die je kan helpen bij het ontwikkelen van professionele en persoonlijke vaardigheden.

Binnen de gesprekken creeer ik een veilige en ondersteunende omgeving waarin je als leertherapie-client jezelf kan zijn en je eigen problemen kan onderzoeken en begrijpen. Vaak ben je al best bewust van je eigen leergeschiedenis.

Het intensief kijken naar je eigen overtuigingen en leerervaringen tijdens je ontwikkeling kan dit bewustzijn vergroten.

Door middel van spiegelen,ervaringsgerichte oefeningen en feedback probeer ik je te helpen om inzicht te krijgen in je eigen ervaringen, emoties en gedachten en om deze te veranderen waar nodig en mogelijk.

Als ervaren en enthousiast schematherapeut kan ik mijn clienten begeleiden bij het ontdekken en reguleren van hun eigen schema's en modi, zodat ze deze kunnen herkennen bij zichzelf en bij hun eigen clienten.(Leertherapie valt niet onder de vergoeding van de verzekeraar)


Psychiatrische behandeling

Als je last hebt van klachten zoals angst, depressie of interpersoonlijke problematiek die je al langere tijd lijdensdruk geven, is het verstandig om contact op te nemen met je huisarts.

Deze kan je indiceren en doorverwijzen naar mijn praktijk voor diagnostiek en zomogelijk behandeling.

Ik ben ervaren in de behandeling van depressie, ptss en andere psychische en interpersoonlijke klachten. Ik bied een combinatie van psycho-educatie, leefstijladvies en gesprekstherapie├źn en soms medicatie om mijn clienten te helpen hun klachten te verminderen en zich beter te voelen.

Ik neem de tijd om naar mijn clienten te luisteren en een persoonlijk behandelplan op te stellen dat past bij hun individuele behoeften en situatie.

Met mijn ervaring en expertise op het gebied van diagnostiek, leeftstijl, gesprekstherapie├źn en zonodig medicatie kan ik je helpen om je klachten te verminderen en je leven weer op de rails te krijgen.


Werkwijze na aanmelding:

Er vinden binnen de intakefase een aantal gesprekken plaats waarin de hulpvraag en de klachten besproken en uitgediept worden en ook diagnostiek plaatsvindt. Afsluitend vindt er een  adviesgesprek plaats waarin de behandelafspraken worden gemaakt en altijd afstemming wordt gezocht over de inhoud en de vorm van de behandeling.

Soms wordt ook doorverwijzing geadviseerd na een adviesgespek of gedurende de behandeling indien er een meer of minder intensief of specialistischer traject nodig is. Er is altijd ruimte om af te stemmen of er voldoende "klik" is.

Alle gegevens door u met mij gedeeld vallen vanzelfsprekend onder het medisch beroepsgeheim.

 

Mogelijke invalshoeken:

* Leefstijladviezen

( voeding, beweging, ademhaling, stressregulatie, dagstructuur, slapen)

* Leertherapie valt binnen onverzekerde zorg voor particuliere klanten of professionals in de zorg.

* Psychiatrische diagnostiek en psycho-educatie.

* Ondersteunende gesprekstherapie met aandacht voor terugvalpreventie.

* Schematherapie 

* Traumabehandeling met IRT(imaginatie met rescripting Therapy) of EMDR.

* Medicamenteuse behandeling.

* Stabilisatietechnieken mbt emotieregulatie

* ACT 

* Mindfullness