Behandelaanbod

Behandelaanbod

Er wordt door mij gesprekstherapie, coaching, leefstijladviezen en psychiatrische diagnostiek geboden.


Coaching

Kortdurende coaching en begeleiding is mogelijk bij werk of prive gerelateerde problemen. Binnen de coaching staan we  stil bij situaties waar onvrede over gevoeld wordt of die problematisch zijn.  

Luisteren, spiegeling en reflectie zijn de eerste manieren om deze aan te vliegen. De beweegruimte om te veranderen wordt dan vergroot.

Door vergroting van de bewustwording binnen de gesprekken kunnen er door mijn clienten concrete bewegingen en veranderingen in gang gezet worden en problemen anders benaderd worden of opgelost.

(Coaching valt niet onder de vergoedingen van de verzekeraar)


Schematherapie

Als je merkt dat je in je leven steeds in dezelfde valkuilen glijdt en het niet lukt om daar grip op te krijgen kun je denken aan schematherapie.

Valkuilen zijn terugkerende manieren van denken, voelen en gedragen, die ontstaan in je kindertijd en op volwassen leeftijd (onbewust) worden voortgezet.

Voorbeelden kunnen zijn dat je andermans wensen altijd boven die van jezelf stelt en je niet goed weet wat jezelf eigenlijk wilt, maar ook dat je ondanks al je maatschappelijk succes en waardering jezelf toch nog steeds ongelukkig voelt, niet tevreden of miskend.  Kom je steeds in relaties of werksituaties terecht die niet goed voor jou zijn en wil je dat veranderen? Dan kan schematherapie een passende therapie zijn.


Psychiatrische behandeling

U kunt bij mij terecht  met chronische of terugkerende overbelasting en stress gerelateerde klachten,  angst- depressieve en slaapklachten, dwangmatig denken of handelen, gedrag of emotieregulatieproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten of verdenking van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of PDDnos

Maar ook kunt u denken aan een verwijzing bij moeite in de omgang of contact met anderen die leiden tot een hoge lijdensdruk en tot functioneringsproblemen in prive en/of werksfeer.

Deskundigheid is ook aanwezig op het gebied van PTSS en traumabehandeling


Welkom voor professionals in de zorg.

Het is soms best een drempel om hulp te zoeken als je zelf in de zorg werkt.

Inmiddels heb ik de ervaring ontwikkeld dat veilige en betrouwbare hulp mogelijk is.

Mijn kleinschalige persoonlijke praktijk maar ook mijn ervaring in diverse werksettingen kan deze drempel verlagen.


Werkwijze:

Er vinden binnen de intakefase  een aantal gesprekken plaats waarin de hulpvraag en de klachten besproken en uitgediept worden en ook diagnostiek plaastvindt. Afsluitend vindt er een  adviesgesprek plaats waarin de behandelafspraken worden gemaakt en altijd afstemming wordt gezocht over de inhoud en de vorm van de behandeling danwel coaching

Soms wordt ook doorverwijzing geadviseerd na een adviesgespek of gedurende de behandeling indien er een meer of minder intensief of specialistischer traject nodig is.

Alle gegevens door u met mij gedeeld vallen vanzelfsprekend onder het medisch beroepsgeheim.

 

Behandelmogelijkheden:

* Leefstijladviezen

* Coachingsgesprekken binnen onverzekerde zorg voor particuliere klanten of professionals in de zorg.

* Psychiatrische diagnostiek en psycho-educatie.

* Ondersteunende gesprekstherapie met aandacht voor terugvalpreventie.

* Schematherapie 

* Traumabehandeling met IRT(imaginatie met rescripting Therapy) of EMDR.

* Medicamenteuse behandeling.

* Stabilisatietechnieken mbt emotieregulatie

* ACT 

* Mindfullness