Behandelaanbod

Behandelaanbod

Er wordt door mij tweedelijns psychiatrische behandeling of schematherapie geboden passend binnen de specialistische GGZ voor mensen vanaf 18 jaar.


U kunt bij mij terecht  met chronische of terugkerende stress gerelateerde klachten,  angst- depressieve en slaapklachten, dwangstoornis, kortdurende verslavingsproblematiek, gedragsregulatieproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, of verdenking van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of PDDnos

Maar ook kunt u denken aan een verwijzing bij moeite in de omgang of contact met anderen die leiden tot een hoge lijdensdruk en tot functioneringsproblemen in prive en/of werksfeer.

Deskundigheid is ook aanwezig op het gebied van PTSS en traumabehandeling.


Welkom ook voor professionals in de zorg.

Het is best een drempel is om hulp te zoeken als je in de zorg werkt.

Inmiddels heb ik de ervaring ontwikkeld dat veilige begripvolle hulp en herstel haalbaar is.

Mijn kleinschalige persoonlijke praktijk maar ook mijn ervaring in diverse werksettingen kan deze drempel verlagen.


Supervisie

Supervisie en begeleiding van hulpverleners die mensen met Dissociatieve klachten behandelen of diagnostiseren, is mogelijk in overleg.


Werkwijze:

Er vinden binnen de intakefase  een aantal gesprekken plaats waarin de hulpvraag en de klachten besproken en uitgediept worden en ook diagnostiek plaastvindt. Afsluitend vindt er een  adviesgesprek plaats waarin de behandelafspraken worden gemaakt en altijd afstemming wordt gezocht over de inhoud en de vorm van de behandeling danwel coaching.

Alle gegevens door u met mij gedeeld vallen vanzelfsprekend onder het medisch beroepsgeheim.

 

Behandelmogelijkheden:

* Psychiatrische diagnostiek en psycho-educatie.

* Leefstijladviezen

* Ondersteunende gesprekstherapie met aandacht voor terugvalpreventie.

* Psychotherapeutische gesprekstherapie vanuit holistische visie.

* Schematherapie met doorgronden en veranderen van diepliggende gedachtepatronen, modusbenadering en             traumabehandeling

* Medicamenteuse behandeling.

* Stabilisatietechnieken

* EMDR www.emdr.nl

* Coachingsgesprekken binnen onverzekerde zorg voor particuliere klanten of professionals in de zorg.