Behandelaanbod

Mijn  behandelaanbod is gesprekstherapie, supervisie & coaching, leefstijladviezen en psychiatrische diagnostiek en psychiatrische behandeling 


Schematherapie

Als je merkt dat je in je leven steeds in dezelfde valkuilen glijdt en het niet lukt om daar grip op te krijgen kun je denken aan schematherapie.

Valkuilen zijn terugkerende manieren van denken, voelen en gedragen, die ontstaan in je kindertijd en op volwassen leeftijd (onbewust) worden voortgezet.

Voorbeelden kunnen zijn dat je andermans wensen altijd boven die van jezelf stelt en je niet goed weet wat jezelf eigenlijk wilt, maar ook dat je ondanks al je maatschappelijk succes en waardering jezelf toch nog steeds ongelukkig voelt, niet tevreden of miskend.  Kom je steeds in relaties of werksituaties terecht die niet goed voor jou zijn en wil je dat veranderen? Dan kan schematherapie een passende therapie zijn.

Ik werk individueel en met een groep.


Coaching & supervisie van professionals

Kortdurende coaching en begeleiding is mogelijk bij werk- of priv√©gerelateerde problemen. Binnen de coaching staan we  stil bij situaties waar onvrede over gevoeld wordt of die problematisch zijn.  

Luisteren, spiegeling en reflectie zijn de eerste manieren om deze aan te vliegen. De beweegruimte om te veranderen wordt dan vergroot.

Door vergroting van de bewustwording binnen de gesprekken kunnen er door mijn clienten concrete bewegingen en veranderingen in gang gezet worden en problemen anders benaderd worden of opgelost. 

(Coaching valt niet onder de vergoedingen van de verzekeraar)


Psychiatrische behandeling

Chronische of terugkerende overbelasting en stress gerelateerde klachten,  angst- depressieve en slaapklachten, dwangmatig denken of handelen, gedrag of emotieregulatieproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten of verdenking van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of PDDnos kunnen klachten zijn die passen binnen een psychiatrisch behandeltraject.

Maar ook kun je denken aan een verwijzing bij moeite in de omgang of contact met anderen die leiden tot een hoge lijdensdruk en tot functioneringsproblemen in privé- en/of werksfeer.

Deskundigheid is ook aanwezig op het gebied van PTSS en traumabehandeling

Psycho-educatie, gesprekstherapie en ook medicatieondersteuning kan (tijdelijk of langer) een onderdeel zijn van de behandeling.


Werkwijze na aanmelding:

Er vinden binnen de intakefase een aantal gesprekken plaats waarin de hulpvraag en de klachten besproken en uitgediept worden en ook diagnostiek plaatsvindt. Afsluitend vindt er een  adviesgesprek plaats waarin de behandelafspraken worden gemaakt en altijd afstemming wordt gezocht over de inhoud en de vorm van de behandeling danwel coaching.

Soms wordt ook doorverwijzing geadviseerd na een adviesgespek of gedurende de behandeling indien er een meer of minder intensief of specialistischer traject nodig is.

Alle gegevens door u met mij gedeeld vallen vanzelfsprekend onder het medisch beroepsgeheim.

 

Mogelijke invalshoeken:

* Leefstijladviezen

( voeding, beweging, ademhaling, stressregulatie, dagstructuur, slapen)

* Coachingsgesprekken binnen onverzekerde zorg voor particuliere klanten of professionals in de zorg.

* Psychiatrische diagnostiek en psycho-educatie.

* Ondersteunende gesprekstherapie met aandacht voor terugvalpreventie.

* Schematherapie 

* Traumabehandeling met IRT(imaginatie met rescripting Therapy) of EMDR.

* Medicamenteuse behandeling.

* Stabilisatietechnieken mbt emotieregulatie

* ACT 

* Mindfullness