Leertherapie

Leertherapie


De leertherapie die ik bied is gekaderd vanuit de schematherapie (Schema Focused Therapy van Jeffrey Young)


Freud noemt ons beroep het "onmogelijke beroep"

De 'wounded healer' is vaak een goede professional, maar heeft ook zijn eigen kwetsbaarheden om goed voor te zorgen en zonodig of mogelijk te veranderen

De krachtenvelden (werk, prive, maatschappelijk) kunnen soms overweldigend zijn in de tijd waarin we leven.

Een steun in de rug of iemand die met afstand op betrokken wijze meedenkt kan helpend zijn.


Hulpverleners zijn vaak betrokken mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en idealen.

Ook blijken ze vaak de neiging te hebben om moeilijk grenzen te kunnen stellen.

Dit zijn patronen die deels hun oorsprong kunnen hebben in onze eigen ontwikkelingsgeschiedenis. (schema's van bijvoorbeeld zelfopoffering of hoge eisen)


Schemas, (ookwel valkuilen, patronen of kernovertuigingen) ontstaan vaak in reactie op moeilijke leefomstandigheden of overgenomen patronen van onze ouders. Ze ontwikkelen zich gedurende onze kinderleeftijd.

Deze ingesleten patronen zijn destijds ontwikkeld om met de omstandigheden te dealen en kunnen lang onbewust doorgeleefd worden. Ze zijn echter bij het opgroeien niet meer altijd in ons voordeel en kunnen soms beschadigend zijn. Daarom is het zo belangrijk de patronen te herkennen.


Mijn aandacht ligt binnen de Leertherapie op het bevorderen van je vitaliteit door vergroten van persoonlijk en interpersoonlijk inzicht en (zelf)compassie.

Het begin van elk groei- of veranderingsmoment is een bewustzijnsvergroting. Als je bewuster bent van je eigen specifieke manieren van reageren op bepaalde situaties, kun je meer "helikopteren" en je beweegruimte vergoten in het kiezen van mogelijkheden om tegenslagen en veranderingen op te vangen en te doorleven.

Ook als je last hebt van psychische klachten, dan kan Leertherapie jou helpen om je beter te voelen en meer grip te krijgen op je leven.


Ik luister en ondersteun je om inzicht te krijgen in de manier waarop je denkt, voelt en reageert op situaties.

Samen kunnen we je persoonlijke schema's en modi indentificeren en kijken welke impact deze hebben op je huidige leven.

Ik ben betrokken bij mijn clienten en bied een veilige en ondersteunende omgeving waarin je jezelf kunt zijn en je kwetsbaarheden kunt delen. Door middel van gesprekken en ervaringsgerichte en imaginatie-oefeningen krijg je meer inzicht in jezelf en kun je zonodig je welzijn en welbevinden als professional verbeteren.


Schematherapie is een ervaringsgerichte en cognitieve therapie die zich richt op de bewustwording en verandering van vastgeroeste gedrags- en denkpatronen die zijn ontstaan in je vroege jeugd.

Je leert empathischer te zijn naar jezelf en de ander.

Daarnaast kun je leren om patronen in je leven te herkennen, begrijpen en zonodig veranderen, waardoor je beter in staat bent om bewustere keuzes maken en zonodig bepaalde patronen te doorbreken en te veranderen.

Schematherapie is een evidence based, inzichtgevende en veranderingsgerichte therapie.Ik ben geregistreerd Senior Schematherapeut bij de Vereniging voor Schematherapie en Leertherapeut bij de NVP ( Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) voor (BIG-geregistreerde) hulpverleners al dan niet verplicht voor de opleiding (zoals bij psychiaters en klinisch psychologen)


De kosten zijn 150 euro per 60 minuten en 110 euro per 45 minuten.


 Franciscus van Assisi 


Schenk mij de kalmte om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
moed om te veranderen wat ik kan veranderen,
en wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken.
Om één dag tegelijkertijd te leven.
Om van één moment tegelijkertijd te genieten.
Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede.